Archive for oktober, 2009

Skäll på ryssen och tig på hemmaplan
oktober 28, 2009

I DN ondgör sig Ingmar Nevéus över Ryssland som ”annat än i en strikt formell mening” kan betecknas som en demokrati. I sak kan han säkerligen ha rätt. Nevéus anser att Dmitrij Medvedev inte har gjort något för att närma sig målet ”total yttrandefrihet”.

Själv undrar jag när Nevéus ska fråga sig det samma om Sverige. För att fritt citera arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö: landets två miljoner privatanställda har i praktiken ingen yttrandefrihet.

Isaf flyttar fram sina positioner
oktober 26, 2009

När man byter ut enskilda ord blir det ofta tydligt hur pass ”opartiska” medierna är:

”Civila dödsfall orsakade av Talibanerna har bidragit till att minska afghanernas förtroende för de talibanska styrkorna, något som Isaf utnyttjar för att flytta fram sina positioner.”

Original:

”Civila dödsfall orsakade av Isaf har bidragit till att minska afghanernas förtroende för de utländska styrkorna, något som talibanerna utnyttjar för att flytta fram sina positioner.”

Allt handlar om perspektiv.

Tony Blair allt mer rumsren
oktober 22, 2009

Nej, den rubriken lär vi aldrig få se. Att hacka på en döing som inte kan försvara sig (Josef Stalin) är ju tvärmodigt i vår press. Men att påpeka i spekulationerna kring den kommande ”EU-presidenten” att Tony Blair är en krigsförbrytare som vid upprepade tillfällen brutit mot den annars så omhuldade internationella rätten verkar inte existera i journalisterna sinne. Att medvetet bomba civila mål som tevehuset i Belgrad 1999 är rekorderligt på varje statsmans cv antar jag.

Journalisterna måste lida av någon sjukdom. Underdånighet? Tunnelseende? Förträngning? Själv blir man bara trött.