Jorden är platt!
mars 13, 2010

Så var det lekstuga i riksdagen igen. Tidigare beordrade den borgerliga regeringen Forum för levande historia att skriva om ”brott mot mänskliga rättigheter under kommunistiska regimer”*. Då reste vänstern ragg. Det är inte politikens uppgift att skriva historia skallades det.

Nu gör vänstern tvärtom och röstar igenom ett beslut om att ett folkmord skett. (Som de knappast skulle göra om de själva innehade regeringsmakten). Medan högern harklar sig och menar att… ja just det, att det är historiker och inte politiker som ska skriva historia. *suck*

Men detta visar inte bara på hur inkonsekventa och opportuna politiker är, utan det absurda i att man skulle kunna ta riksdagsbeslut om verkligheten. Detta påminner om politbyråns överhöghet över vetenskapen i Sovjetunionen där vissa (felaktiga) orsakssamband fastslogs inom biologi och arkeologi.

Så, när tar riksdagen ett beslut om att jorden är platt?

* Det lite komiska med den formuleringen är att de mänskliga rättigheterna som åsyftas är de som fastslagits under FN: s ramverk. Det vill säga efter de värsta händelserna i Sovjetunionen. Likaså kan det ses som problematisk att diskutera folkmord i Osmanska riket flera decennier före folkmordskonventionen fastslogs. Varför inte börja med att fastslå alla folkmord som skett under historien, det är bara att börja och beta av dem som finns i Gamla Testamentet så kan riksdagen sitta och trycka i kapp 🙂

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 AB1

Annonser

Så nu var Olof Palme neutral?
juli 10, 2009

När DN: s huvudledare ska leka historielärare igen blir det som vanligt rena snurren. Med anledning av att en person ska utvisas till Rwanda för att ställas till svars eventuell medverkan i folkmord. Sedan kommer en häpnadsväckande formulering:

”Sverige sätter ned foten. Ett Sverige som i evinnerliga tider hyllat neutraliteten och tyckt det varit viktigast att aldrig ta ställning oavsett vilka hemskheter som pågått, tar nu ett steg mot principen att krigsförbrytare inte ska gå fria någonstans.”

Den gamla vanliga visan från Dagens Nyheter och likartade organ är ju tvärtom – att Sverige ska sluta vara bror duktig och världens moraliska samvete. Fast det var på tiden Olof Palme fördömde Hanoibombningarna julen 1972 och utrikesminister Sten Andersson solidariserade sig med den palestinska Intifadan 1988. Nu när svensk trupp underställts NATO-kommando i det ändlösa kriget i Afghanistan kan man ju undra vad det är för ”evig neutralitet” de syftar på?