Kia Andreasson (mp) har det inte lätt
december 30, 2009

”Jag tycker inte om de här kategorierna som slår blint mot alla.” Med det argumentet vände sig miljökommunalrådet Kia Andreasson i Göteborg mot att rikta information mot ”bilburna villaägare som höginkomsttagare”. Däremot gillade hon att rikta information på ”lätt svenska” om sopsortering i invandrartäta områden.

Grattis Göteborg! Ni har vunnit en mycket begåvad människa.

För det är ju inte alls att klumpa ihop folk i Bergsjön eller Hammarkullen som lätt efterblivna i svenska språket…

Dessutom en klassiker i repris som nog är rätt vanlig inom miljöpartiet – om vi inte pratar om klass som finns de inte.

Annonser

Hans Bergström – docent i ideologiproduktion?
juli 10, 2009

Det här med akademiska titlar är överreklamerat. Det är snarare ett bevis på att man kan hantera teori- och metodavsnitten och sedan håller sig inom de dominerande skolbildningarna när man ska klättra.*

När Hans Bergström drar en lans för ”vetenskapens öppenhet” och ”nya fakta” slår han knut på sig själv. Givetvis är det så – men varför sysslar han då med ideologiskt snömos när han vill se en mer balanserad syn på ”klimathotet”?

”Forskare måste kunna fortsätta att öppet undersöka frågor av det slag Marian Radetzki och Nils Lundgren reser i sin artikel i det kommande numret av Ekonomisk Debatt.”

Sedan när blev dessa ekonomer experter på klimatfrågan? Vänd på det! När får vi se en historiker lyftas fram i ekonomiska spörsmål (och tas på allvar)? Men tydligen är ekonomer allkonstnärer, medan alla vi andra inte vet ett dyft om ekonomi.

”Svärmare av olika slag, handels- och marknadshatare, alla de som på ideologiska grunder anser sig veta exakt hur hela världen bör organiseras enligt deras plan – får nu luft under vingarna.”

Hm. Var det statsvetenskap Docenten verkade inom? Är det inte just det som är grundbulten inom den liberala demokratin – att olika ideologiska rörelser debatterar och tar strid för sin syn på hur samhället vore planerat. Att ”liberalen” Bergström missade John Stuart Mill? Illa. Illa.

john-stuart-mill1Nu är jag besviken på dig Hans…

Sedan tar han exempel på vad denna ”frälsningsatmosfär” medfört. Nämligen ”miljöbil[ar]” på etanol och det ”europeisk[a] system[et] för utsläppsrätter”. Jag undrar vad det kan vara för svärmare som driver frågan om miljöbil på etanol? Kanske marxisten Andreas Malm? Snarare Maud Olofsson. Och ett marknadssystem för utsläppsrättigheter, kan det återigen vara  ”marknadshataren” Malms påfund? Suck.

Sedan ondgör han sig även över det faktum att ”[d]et är en svår uppgift att värna forskares frihet och civilkurage i ett samhällsklimat med utrymme bara för en sanning hos forskningsfinansiärer.”

Nu börjar det bli roligt. Här har vi under 30 års tid levt under den neoklassiska skolbildningen inom ekonomi, fram till dess verkligheten kom i kapp teorierna i höstas så har ingen annan ”sanning” släppts fram (den som Radetzki predikat). Var var Bergström då?

* Biologister och marxister göre sig icke besvär inom genusvetenskap respektive nationalekonomi.