Osmaklig propaganda på Rapport
januari 6, 2010

En stor del av pensionärerna är inte nöjda med sin pension. När Rapport tar upp problemet gör de det till ett individuellt problem. Det var precis tanken bakom det nya pensionssystemet – man tvingar på medborgarna ett individuellt ansvar för något man inte kan styra över (ekonomin i sin helhet). Politikerna installerar ett datorprogram som sköter upp och nedskrivningar av pensionen för att två sina händer och de dumma journalisterna går på det. Att pensionen är för låg är plötsligt den enskildes eget fel, att denne inte sparat privat i tillräckliga mängder. Inte att man överlåtit pensionen till kasinoverksamhet på börsen*. Inte att det är sossarna och de blå som är ansvariga.

Det är direkt osmakligt när Andreas Björklund skuldbelägger dem som får ta smällen när tjuvarna på finansmarknaden smiter undan.

* Man kan inte ”spara” till sin pension. Pengar läggs inte på hög för att betalas ut i framtiden. Det är de som arbetar nu som betalar dagens pensioner.

Märkligt om Islands EU-opinion
juli 23, 2009

På rapport i dag så meddelar de att det ”förut fanns ett kompakt motstånd mot EU, men nu har vinden vänt”. Vad baserar de det på? Enligt samma Svt från 16 juli så visade en ”opinionsundersökning i maj… att Ja- och Nej-sidorna för ett EU-medlemskap är ungefär lika stora”.

Journalisten verkar ha god fantasi – men vad säger hennes chef om denna metod att skapa nyheter?

Överlag har rapporteringen om Islands EU-ansökan varit suspekt. Att delar av den Gröna Vänstern röstade för ansökan för att hålla ihop regeringen  med förbehållet att de fortfarande är emot medlemskap och med rätten att dra tillbaka ansökan när som verkar ha undgått den EU-fori som omgärdar nyheterna runt det svenska ordförandeskapet.

Tycka vad man vill om EU – men det är knappast journalisternas uppgift att skapa en ”positiv” Europaidentitet. Det var sånt de höll på med i Sovjetunionen där alla var ”kamrater”.

isTölt mot EU