Jorden är platt!
mars 13, 2010

Så var det lekstuga i riksdagen igen. Tidigare beordrade den borgerliga regeringen Forum för levande historia att skriva om ”brott mot mänskliga rättigheter under kommunistiska regimer”*. Då reste vänstern ragg. Det är inte politikens uppgift att skriva historia skallades det.

Nu gör vänstern tvärtom och röstar igenom ett beslut om att ett folkmord skett. (Som de knappast skulle göra om de själva innehade regeringsmakten). Medan högern harklar sig och menar att… ja just det, att det är historiker och inte politiker som ska skriva historia. *suck*

Men detta visar inte bara på hur inkonsekventa och opportuna politiker är, utan det absurda i att man skulle kunna ta riksdagsbeslut om verkligheten. Detta påminner om politbyråns överhöghet över vetenskapen i Sovjetunionen där vissa (felaktiga) orsakssamband fastslogs inom biologi och arkeologi.

Så, när tar riksdagen ett beslut om att jorden är platt?

* Det lite komiska med den formuleringen är att de mänskliga rättigheterna som åsyftas är de som fastslagits under FN: s ramverk. Det vill säga efter de värsta händelserna i Sovjetunionen. Likaså kan det ses som problematisk att diskutera folkmord i Osmanska riket flera decennier före folkmordskonventionen fastslogs. Varför inte börja med att fastslå alla folkmord som skett under historien, det är bara att börja och beta av dem som finns i Gamla Testamentet så kan riksdagen sitta och trycka i kapp 🙂

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 AB1

Annonser