Hugo Chavez – galen eller framsynt?
januari 9, 2010

Med sina pompösa men ofta rätt underhållande utfall har Venezuelas president Hugo Chavez satt landet på världskartan. Att landet ringas in av den amerikanska militären och förbereder infiltration och krig har varit ett stående budskap från Caracas. Men det som för oss upplevs som paranoia har trots allt en viss grund.

Att amerikanska plan nu trängt in i landets luftrum är ju knappast att förvåna. Och det visar ju rätt tydligt, att precis som den amerikanske analytikern Mark Weisbrot menar, att USA: s ”Latinamerikapolitik blivit värre under president Barack Obama.

Trots fagert tal från Obama, så verkar det rätt orimligt att han ska kunna övervinna de inbyggda egenintressena i amerikansk utrikespolitik. Där varje stat eller folk som går sin egen väg utgör ett potentiellt hot.

Så bakom Chavez retorik om hotet från ”Imperiet” ligger i botten en rätt realistisk syn på omvärlden.

Men ge bönderna vapen då!
augusti 6, 2009

DN: s ledare tycker att man ska följa regelverket gällande vapenexport. Att man inte ska sälja vapen till oroshärdar och där mänskliga rättigheter inte respekteras. De nämner länder som Colombia, Venezuela, Thailand, Pakistan och Saudiarabien. Hm.

DN tycker givetvis att USA, men inte andra länder får utöva terror, anfalla andra länder och begå systematiska krigsförbrytelser. Det är ju trots allt Mars som vakar över Venus som Robert Kagan menar i Om paradiset och makten*. Men det blir ju riktigt knas i argumentationen när DN invänder mot en export av radarutrustning till Colombia då landet ”är allt annat än demokratiskt”. Då de tror att Venezuela stödjer Farc borde inte de heller få köpa vapen, MEN…

… då Colombia får ett enormt militärbistånd av USA kanske i konsekvensens namn även Förenta Staterna skulle förvägras vapen?! Men nej nej. Rykten, obekräftade uppgifter och en handfull en-gångs pansarskott som påstås härstamma från Venezuela räcker för att de senare ska förvägras vapen. Medan jänkarnas mångmiljardsatsningar genom Plan Colombia är helt okej.

Så jag tycker i rättvisansans namn att Sverige borde exportera direkt till Farc så att det blir lite jämnare fajt 🙂 Stick with the underdog. Alltid.

* Läs den! Historieskrivningen är så förljugen att man har riktigt roligt. Fast givetvis har han rätt i att makt ger rätt och att den starke hellre använder våldet som lösning.

Ingen är oberoende
augusti 5, 2009

Rikard Westerbergs ohederliga ledarstick om Venezuela är så tröttsamt i sin propagandastil att jag inte orkar smula söndet det. Det är egentligen rätt meningslöst då frågan om Venezuela handlar om intressemotsättningar. I Sverige råder en borgerlig hegemoni på alla områden – ekonomi, politik och media behärskas av kapitalet och dess ideologiska fundamenta, så även språket.

I Venezuela pågår en strid. Vi kan använda ordet ”klasskamp” som ett eko från 1970-talet. Då skiter man i ”yttrandefrihet” och ”demokratiska” metoder. Sånt fungerar utmärkt när de härskande har en hegemonisk position – demonstrera så mycket ni vill så länge det inte har någon effekt! Eller som den venezuelanske ministern uttryckte det: if you want to protest do so, but do not try to subvert the constitutional order, or call violent protests.

Lagar, deklarationer, mänskliga rättigheter, NGO-rapporter, våld, protester, media – alla är de medel när intressemotsättningar tar fart. Så detta är bara larv, då det används när det passar den egna positionen (alla ”hemskheter” som sker i Venezuela som att rita om valdistrikt, omval av förtroendevalda, lagstiftning kring yttrandefrihet etc etc finns i många västerländska ”demokratier” men ses aldrig som något problem).

Men jag måste reagera på formuleringen ”då 30 oberoende radiostationer släcktes ned”. För det första handlar det  inte om att de privatkontrollerade radiostationerna släcks ned, de får fortsätta sända över internet. De tas ifrån deras rätt att sända på specifika radiofrekvenser då de kommit över dessa illegalt/felaktigt. Med tanke på hur det genomkorrupta  punto-fijo systemet såg ut när de lade beslag på dessa frekvenser så stämmer det säkert.

För det andra. INGEN ÄR OBEROENDE*. Fatta det. De är lika oberoende som marknadsliberala Dagens Nyheter ägda av Bonniers. Inte ett dyft. Uppbundna av privat kapital för att driva en politisk linje. Låter sjukt ”oberoende”.

* Mitt första och sista vrål. Men är så trött på det.

Venezuela – förtryckarregim?
augusti 2, 2009

Tydligen går sydafrikansk vapenexport till diverse ”förtryckarregimer” kan vi läsa i DN. Skyddsväster till Iran och vapen till Zimbabwe, Libyen och Nordkorea. Lagen förbjuder export till länder ”där de kan bidra till inrikes förtryck eller brott mot de mänskliga rättigheterna”.

Och mitt i alltihopa så får vi även veta att Venezuela har fått köpa tusentals automatkarbiner. Det här misstänkliggörandet av Venezuela verkar vara en följetong, där landet buntas ihop med regimer som av ”väst” synes vara misshagliga.

Nyligen gjordes kopplingen mellan Farc, några AT4 pansarskott och Venezuela. Det gräts i tidningarna. Att Sri Lanka, Israel och USA använder detta vapen var tydligen inget problem alls.

Skicka mer vapen till bönderna!
juli 29, 2009

De senaste dagarnas rapportering om att pansarvapen från Bofors nått FARC-gerillan (eventuellt via Venezuela) är ytterst besynnerlig. Rent hysterisk.

Om Sverige kan skeppa vapen och annan krigsutrustning en masse till länder som både anfaller, ockuperar och begår systematiska krigsförbrytelser (Förenta Staterna och Storbritannien) så vad är problemet med att sälja till en gerilla? Det normala är ju att det är fina grejer att exportera JAS och artilleripjäser – är det något fel på dessa varor, eller? Var stolt svensk vapenhantverkare för fasen!

Någon journalist får väldigt gärna förklara för mig.

Textteve sprider dumheter
juli 26, 2009

Det är verkligen inte första gången och lär inte bli sista. Venezuelas president Hugo Chavez beskrivs fortlöpande som avogt inställd till USA. I dag kan vi läsa på textteve (sidan 132) om den ”USA-fientlige president Hugo Chavez”. För det första undrar jag när han blev det? Att kritisera ett lands politik är inte detsamma som att vara kritisk mot dess existens och uppenbarelse. Tvärtom har Venezuela subventionerat både bränsle till USA:s fattiga och fria ögonoperationer för dess medborgare. För det andra – när får vi läsa om om den ”Venezuelafientlige” George Bush den yngre eller Barak Obama?

Så var det med den ”opartiskheten” i medierna.  Evigt dessa dubbla måttstockar.

373_041709-chavez-obama-26060-20090420-5Fientlig?

Olycka på väg till Gotland – Sverige utlyser undantagstillstånd…
juli 24, 2009

Helt ärligt. Vem bryr sig? Det finns ingen proportion i nyhetsbevakningen. En handfull personer har plåstrats om och världen stannar på redaktionerna Sverige runt. 8 timmar efter kollision har Rapport personer på plats som som gör  likt DN helt meningslösa intervjuer av passagerare som givetvis inte har en aning om vad som egentligen hänt eller varför*.

De enda som har ett intresse av det här är journalisterna. Det passar perfekt. Det är billigt (inget dyrt grävande). Det är oproblematiskt (man slipper ställa makthavare till svars). Det är dramatiskt (hysteriska passagerare och stora båtar). Sedan kan man göra en spinn på det. Program om programmen. Och avsluta med en indignerad diskussion om att man exploaterat ”offren”. Sedan kan allt börja om från början med en ny olycka/tragedi/kriminalfall.

Jag vägrar tro att det inte fanns något mer relevant att ta upp som hänt eller pågår i världen. Själv läser jag att ett bolag i Venezuela tagit fram en fullgod mobil med radio, kamera och mp3-spelare för att säljas till de fattiga massorna för endast 15 dollar stycket. Jag tror faktiskt det har bra större påverkan av utvecklingen i världen än att två gotländska färjor brakar in i varandra.

Men kanske inte lika dramatiskt.


* Om utredningen finner att styrman var berusad eller att man brustit i säkerhetsföreskrifterna för att spara pengar (som var den egentliga orsaken till Exxon Valdez haveri 1989) så kan jag begripa varför man slår upp det.